Všeobecné podmínky
pro tuzemské a zahraniční pobyty CA Jaroslav Polák

Smluvní vztah

Smluvní vztah a právní poměr mezi CA Jaroslav Polák a jednotlivci a organizacemi se řídí ustanovení občanského zákoníku.

Přihlášky

Písemnou přihlášku lze zaslat e-mailem, tato přihláška musí obsahovat název ubytovacího zařízení a termín, počet osob, prosíme případně uvést dva termíny, počet dětí a jejich věk z důvodů bezpečnosti malých dětí na jednotlivých objektech, abychom Vás informovali jeli objekt vhodný pro malé děti. V případě pobytu, že s Vámi bude Vaše milé zvířátko, uveďte ho prosím v přihlášce.

Služby
Všechny ubytovací zařízení mají základní vybavení sociální zařízení, ložní prádlo a kuchyňku. Bližší informace o jednotlivých objektech Vám rádi sdělíme.

Cena a její platba

Zákazník uhradí částku za pobyt na účet CA Jaroslav Polák nebo zašle složenkou na adresu CA Jaroslav Polák Nerudova 837 Hradec Králové 500 02.

Po zaplacení obdrží zákazník poštou nebo e-mailem ubytovací poukaz s popisem cesty.

Majitel objektu může vybrat od zákazníka při nástupu na pobyt kauci, maximálně 2 000 Kč, z této částky bude čerpána úhrada za případné škody na zařízení objektu. Při odevzdání objektu bez poškození se kauce v den ukončení pobytu vrací zákazníkovi v plné výši.

Ručení

CA Jaroslav Polák ručí za správnost popisu služeb a neručí za škody způsobené zákazníkem na objektu a jeho zařízení.

Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má právo na řádné poskytnutí dohodnutých služeb. U osob mladších 15 let je nutná spoluúčast na pobytu osoby starší 18 let.Zákazník má právo rekreační objekt využít jen pro počet osob, který je určen jako kapacita objektu. Za pobyt nadbytečných osob může majitel objektu požadovat doplatek nebo vyloučit zákazníka z pobytu bez náhrady nečerpaných služeb.Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků či dodavatelů služeb.

Zrušení pobytu ze strany zákazníka - stornovací podmínky
Zákazník je oprávněn kdykoliv před nástupem pobytu za předpokladu dodržení storno podmínek odstoupit od smlouvy. Zrušení pobytu musí být provedeno vždy písemně. Výše storno poplatku se řídí podle okamžiku doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Storno poplatky CA je oprávněna odečíst ze zaplacené zálohy nebo ze zaplacené ceny.

Zákazník je povinen zaplatit storno poplatky v této výši :

59 dnů a více před nástupem    800 Kč
60 - 31 dnů před nástupem   20 %
30 - 15 dnů před nástupem   50 %
14 - 8 dnů před nástupem   80 %
7 dnů před nástupem 100 %

Tyto stornovací podmínky platí při objednání pobytu a plné platbě pobytu u CA Jaroslav Polák. Nevztahují se na provizní prodej zájezdů od cestovních kanceláří. Zákazník který zakoupí zájezd bude informován o storno poplatku a platebních podmínkách.

Zrušení pobytu ze strany CA
CA Jaroslav Polák je oprávněna pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu konkrétně ztíženo nebo ohroženo následkem nepředvídaných mimořádných událostí, které nebylo možno při uzavírání smlouvy předpokládat. CA Jaroslav Polák nabídne zákazníkovi náhradní pobyt ve stejné kvalitě. V případě, že zákazník není ochoten náhradní nabídku akceptovat, obdrží peníze zpět neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

Reklamace služeb
Všechny reklamace uplatňuje zákazník přímo na místě u poskytovatele služeb. Za technický a hygienický stav pronajímaného ubytovacího zařízení zodpovídá jeho pronajímatel. Reklamační závady nejsou-li odstraněny na místě, má právo zákazník uplatňovat slevu za pobyt placený přímo ubytovateli na místě. Reklamační závady nejsou-li odstraněny na místě ubytovacího zařízení, které zákazník uhradil celkovou částku pobytu na účet CA Jaroslav Polák, tyto závady napíše zákazník na ubytovací poukaz a bude podepsaný pronajímatelem. Reklamaci po skočení pobytu odešle do 7 dní do CA Jaroslav Polák . Vaši reklamaci vyřídíme do 30 dní po obdržení. CA Jaroslav Polák nezodpovídá za případné uzavření lyžařských vleků, koupališť a dalších turistických služeb u ubytovacích zařízeních námi nabízenými.

Pojištění
Zákazníci pobytů CA Jaroslav Polák nejsou pojištěni, pojištění si zabezpečují zákazníci sami.

Závěrečná ustanovení
Objednatel pobytu je seznámen s těmito podmínkami a souhlasí s nimi i jménem ostatních účastníků pobytu, jejichž jménem jedná.

Pěkný a spokojený pobyt a šťastný návrat domů Vám přeje
Jaroslav Polák